UNESCO Földév

1. UNESCO fényképpályázat:

 A Föld változó arca Az UNESCO fényképpályázatot hirdet a Föld állapotát szívükön viselő fiatalok számára két kategóriában:

  • 15-20 évesek számára
  • 20 éven felüliek számára

Határidő: 2008. június 30. A pályázat részletes kiírása megtalálható az UNESCO honlapján. http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=5943&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2. FÖLDV-anyagok az UNESCO honlapján:

http://www.unesco.org/confgen/exhibition2007/planetearth.html

3. A Nemzetközi Földév megnyitóünnepsége

Sajtóanyag (letölthető presskit.pdf)

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve nyitórendezvényén (UNESCO, Párizs, 2008. február 12-13.) elfogadott „Párizsi Nyilatkozat”

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve nyitórendezvénye

a párizsi UNESCO-palotában

Rövid összefoglaló

 A Föld Bolygó Nemzetközi Éve nagyszabású nyitórendezvényét – kutatók, politikusok és diákok részvételével – 2008. február 12-13-én tartották az UNESCO párizsi székhelyén. A kezdeményezés célkitűzéseit világszerte egyre többen felismerik, és ennek köszönhetően lassacskán egyre jobban körvonalazódik a Föld Bolygó Nemzetközi Éve igazi jelentősége: ráirányítani a figyelmet arra, hogy az emberiség szembesülni kénytelen a Föld végességével.

 A nyitórendezvény

 Ezer résztvevő – kutatók (65 ország nemzeti bizottságának küldöttei, nemzeti és nemzetközi földtudományi szervezetek vezetői), politikusok (az UNESCO vezetői, állam- és kormányfők, miniszterek, államtitkárok) és diákok (a Földév alkalmából meghirdetett diákpályázat győztesei) – jelenlétében, 2008. február 12-13-án, az UNESCO párizsi székhelyén tartották meg a Föld Bolygó Nemzetközi Éve – az ENSZ által 2008-ra meghirdetett nemzetközi Földév – nyitórendezvényét.

Megnyitójában Koichiro Matsuura, az UNESCO főigazgatója a fizikai környezet és a társadalom átalakulásának soha nem tapasztalt gyorsaságára hívta fel a figyelmet. A politikusi beszédeket követően a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el. (A magyar fordítás csatoltan található.) A „Párizsi Nyilatkozat” a fenntarthatóság megteremtése, egyben a földtudományok nagyobb megbecsültsége érdekében megteendő lépéseket foglalja össze.

Mint ismeretes, a Földév alkalmából tíz, társadalmilag és globálisan fontos tudományos-ismeretterjesztő témát hirdettek meg: felszín alatti víz, geo-katasztrófák, Föld és egészség, éghajlat, energia- és nyersanyag, óriásvárosok, a Föld mélye, talaj, Föld és élet. A megnyitó rendezvény három szekciójában e témák lényegében mind előkerültek.

A „Népességnövekedés és éghajlatváltozás: kihívás a Föld számára” című szekcióban Renate Christ, a Nobel-békedíjas IPCC titkára, Ghislain de Marsily, a Francia Tudományos Akadémia tagja, Ruud Lubbers korábbi holland miniszterelnök, és Arti Mehra, Delhi polgármestere fejtette ki nézeteit. Az előadóülést és az azt követő eszmecserét Aubrey Manning (BBC) vezette.

„A Föld kincsei: átok vagy áldás?” szekcióban Thierry Desmarest, a TOTAL igazgató tanácsának elnöke, Mark Myers, az USGS igazgatója és Wang Shouxiang, Kína föld- és nyersanyagügyi minisztere (minister of Land and Resources) volt.

A „Geo-veszélyek: a kockázat csökkentése, az odafigyelés növelése” c. témában  Peter Hoppe, a München Biztosító geokockázat-kutatási osztályának vezetője és Sospeter Muhongo, az ICSU afrikai regionális igazgatója tartott előadást. Mindkét vitát Marina Mielczarek (Radio France International) vezette.

 Fókuszpontok

 Népességnövekedés a Földön

 Az emberi tevékenység manapság nem csak az éghajlati feltételeket módosítja, hanem geológiai hatótényezőként is figyelembe veendő: az emberiség több anyagot mozgat meg, mint a felszíni geológiai folyamatok együttvéve. Előrejelzések szerint 2050-re a Föld népessége a jelenlegi 6 milliárdról 9-re nő. Következésképpen még több vízre, energiára, ásványi nyersanyagra, fémre, talajra lenne szükség.  E példa nélküli és dinamikusan növekedő erő már nem csupán a Földet fenyegeti, hanem bolygónk életfenntartó rendszereit is. Amennyiben az emberiség igényeit nem sikerül egyensúlyba hozni a természeti erőkkel, jövőnk (és a megmaradt földi élet jelentős részének jövője) hosszú távon nem lesz biztosítható.  A Föld valószínűleg képes ellátni 9 milliárd embert, de az ökoszisztéma és a biodiverzitás feláldozásával, ráadásul úgy, hogy nem (alig) marad hely bioüzemanyag számára.

 A Föld energia- és ásványkincse: árok vagy áldás?

 Világszerte tapasztalható, hogy az alapvető szükségletek ára a csillagos égbe emelkedik. Ez azért van, mert a Föld nyersanyag- és energiakincse iránt soha nem tapasztalt igény lépett fel. A természeti erőforrások kiaknázása és a kapcsolódó iparágak virágzanak, de ennek haszna igen egyenlőtlenül oszlik meg az egyes nemzetek és emberek között. A természeti erőforrásokban gazdag országok nem mindig fektetik be hasznukat más, tartósan versenyképes ágazatokba. A Föld anyagainak kitermelése és feldolgozása tájrombolással és környezetszennyezéssel jár. A Föld kincseiből az ezutáni generációknak is hagyni illenék. Az emberiség mindeddig képes volt alkalmazkodni mindenféle nehézséghez. A mostani kihívás lényege abban áll, hogy olyan gazdaságot építsünk ki, amely figyelembe veszi, hogy a Föld erőforrásai kimerülőben vannak.

 Geo-veszélyek

 A Föld sokszor nincs egyensúlyi állapotban. A mélybeli dinamikus folyamatok a felszínen is megnyilvánulnak, és ez megnöveli a természeti veszélyek hatását és tönkreteszi az életet.  A Föld mélyének örökké változó feltételeiből adódó  helyzetekhez a felszínen élőknek elkerülhetetlenül alkalmazkodniuk kell. Az emberiség kiválthatja, felgyorsíthatja, de csökkentheti is a természeti katasztrófák  számát és hatását. A fizikai előfordulás és a gazdasági következmény eloszlása a Földön meglehetősen egyenlőtlen. Az emberi veszteséget a szegényebb országok szenvedik el, míg a gazdagabbak inkább csak a helyreállítás költségeit viselik. Az egyre nagyobb kockázatokkal járó helyeken sajnos – számos különféle ok miatt – továbbra is élni fognak emberek.

Egyéb rendezvények

A nyitórendezvényhez kiállítások, film- és könyvbemutatók is csatlakoztak, és a földtudományi szervezetek (pl. IUGS, IUGG, IGCP) is mind képviseltették magukat. A tudományos közösségek számára talán a legérdekesebb hír az, hogy a Nature 2008. évi  januári számában 16, a Földévhez kapcsolódó cikk jelent meg, és ezek ingyenesen letölthetők a http://www.nature.com/nature/supplements/collections/yearofplanetearth/ weboldalról.

A résztvevők számára Párizs polgármestere a Hotel de Ville-ben adott fogadást  A nemzetközi diákpályázat győztesei (mintegy 200 diák sok-sok országából, közöttük Kármán Krisztina, az ELTE geológus-hallgatója, aki Magyar UNESCO Bizottság, az Oktatási Minisztérium és a Szabadalmi Hivatal támogatásával tudott kiutazni) több különprogramon vettek részt. Meg is dolgoztatták őket: az UNESCO-beli megnyitóra komponált Föld-éneket („Geo-song”-ot) mindanyiuk énekes-zenés-táncos előadásában láthattuk-hallhattuk.

A Francia Tudományos Akadémia párizsi székházában február 13-án délután tartották meg a Földévet szervező nemzeti bizottságok vezetőinek értekezletét, amelyen Magyarországot Brezsnyánszky Károly, a Földév Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke és Szarka László tikár képviselte. Itt vált biztossá, hogy a magyarországi nyitórendezvényre (Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2008. április 17-20.) – eleget téve a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Osztálya meghívásának – a nemzetközi szervezet vezetője, Eduardo de Mulder is eljön.

A Nemzetközi Földév anyaga a web-en nem csak angolul, hanem más nyelveken is elérhető lesz. A Földév-témákat – és más, kapcsolódó földtudományi rendezvénysorozatokéval együtt – magyarul a GEO-FIFIKA című füzetsorozat ismerteti, de a www.foldev.hu/geofifika.htm weboldalon az eredeti angol Földév-prospektusok magyar fordítása is megtalálható. 

Szarka László, a Föld Bolygó Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottság titkára

 

A kínai föld- és nyersanyagügyi miniszter szerint Kína a Föld erőforrásait „csak a minimálisan szükséges mértékben” veszi igénybe

A Föld-dal (Geo-song) előadása, a kivetített dalszöveggel. A magyar Kármán Krisztina jobbról a második