Föld és Ég

Earth and Heaven

 Föld és Ég – Geológia és Teológia

A Biblia Éve és „A Föld Bolygó Nemzetközi Éve” közös rendezvényeként 2008. október 16-én és 17-én este és 18-án délelőtt földtudományi kutatók és teológiai tanárok 15-15 perces előadásokat tartottak a föld- és hittudomány kapcsolatáról, 18-án (szombat) délután pedig záróbeszélgetésben összegezték a tanulságokat. A rendezvényt a Pápai Református Teológiáról származó bibliatörténeti kiállítás egészítette ki.

Az Erdő Péter bíboros és Pálinkás József, az Akadémia elnöke védnökségével lezajlott konferenciát a „Biblia Éve 2008” részéről Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora, „A Föld Bolygó Nemzetközi Éve” (2008-ban ENSZ-év) képviseletében Brezsnyánszky Károly, a magyar nemzeti bizottság elnöke, a vendéglátó Sopron részéről Fodor Tamás polgármester, a rendezvény fő támogatója nyitotta meg. Az esemény létrejöttét több tudományos és közéleti intézmény, társaság (a Soproni Kálvin Kör, a KÉSZ, a Luther Szövetség, a Soproni Tudós Társaság, a Filozófiai Vitakör, stb.) is segítette.

E „teológus-geológus” találkozónak is nevezhető konferencián a Föld keletkezése (Genezis), Földi katasztrófák (Jelenések könyve), valamint a tudomány-vallás-társadalom témaköréből hittudományi előadást tartott Balla Péter, Bolberitz Pál, Karasszon István, Korzenszky Richárd, Vladár Gábor, Zsengellér József, a természettudományok sokszínűségét Bérczi Szaniszló, Brezsnyánszky Károly, Dudich Endre, Kókay József, Lipták József, Madarász Tamás, Nagy Mihály, Németh Tamás (az MTA főtitkára), Sipos Imre (pap-biológus), Szarka László, Unger Zoltán, Viczián István, Vitális György, Zelenka Tibor jelenítette meg. A záróbeszélgetésre – Bolberitz Pál, a Szent István Akadémia elnöke mellé – Sopronba érkezett B. Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke és Krámer György ev. püspökhelyettes; a természettudományt (Brezsnyánszky Károly, Dudich Endre és Szarka László mellett) Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MTA-könyvtár főigazgatója képviselte. A beszélgetést Juhász Judit (Magyar Katolikus Rádió) vezette; közreműködött Kercsmár Zsolt énekmondó és Prodán Tímea, mint versmondó. Az ülésszakokat Ádám Antal és Verő József (az MTA rendes tagjai, Sopron díszpolgárai), valamint Faragó Sándor, a NYME rektora vezették. A záróimákat Hegedüs Attila ev. lelkész, Gabnai Sándor ev. esperes és Vladár Gábor tartotta. A program mintegy 100-150 fős hallgatóság előtt, a soproni Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban zajlott.

A konferencián kirajzolódott, hogy a tudomány és a vallás a teljesség megismerésének két különböző útját jelenti: a tudomány a természeti folyamatok „hogyan?”-jára, a vallás „a végső miért?”-re keresi és adja meg a választ. A természeti törvények fölött is uralkodó elsődleges ok feltételezésével a tudomány és a vallás kapcsolata a formális logika szempontjából is rendezetté tehető.

Amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a tudomány nem „mindenható”, és azt, hogy a Biblia nem „természettudományi kézikönyv” – a tudomány és a vallás még a földtörténet és az evolúció kérdésében sem ütközik egymással. A tudomány és a vallás egyformán tiszteletre sarkall a természettel szemben, és a maga helyén mindkettő az igazság és a hamisság megkülönbözetésére tanít. Korunk álvallási és áltudományos szellemi szennyáradatának gátja az ilyen értelemben egymással szövetséges tudomány és vallás.

A konferencia szerint az agresszív (azaz a vallást elutasító) ateizmus és az agresszív (a tudományt elutasító, amerikai eredetű) teremtéselmélet („kreácionizmus”) két, egyformán szélsőséges, egyformán elutasítandó nézetrendszer.

A konferenciáról az Új Ember október 26-i és az Evangélikus Élet november 2-i száma terjedelmes cikkben számolt be; katolikus és református rádióműsorokban több tudósítás, interjú hangzott el. A rendezvény előadásairól könyv jelenik meg, várhatóan 2009 elején.

 További információ:

 Szarka László (szarka@ggki.hu, 20 5745136)

Unger Zoltán (unger@mafi.hu, 20 2126528)

Vladár Gábor (ref.teol@prta.hu, 30 7481621)

www.bibliaeve2008.hu